ĐƠN GIÁ NƯỚC SINH HOẠT TẠI HÀ NỘI NĂM 2016

Như bạn đã biết, đơn giá nước sinh hoạt không phải cố định, nó thay đổi theo giai đoạn, trong thời gian gần đây thì giá nước sinh hoạt tại Hà Nội đã được điều chỉnh tăng giá từ 1/10/2015. Theo giá nước sạch trước đây thì mỗi hộ sử dụng nước khoảng 10m3/tháng sẽ phải chi trả 50.200 đồng/tháng. Nhưng từ tháng 10/2015 trở đi thì một hộ sử dụng nước khoảng 10m3/tháng sẽ phải chi trả 59.730 đồng/tháng tức là phải trả thêm là 9.530 đồng/tháng.

Đơn gián nước sinh hoạt trên địa bàn Hà Nội 2016

Và như vậy, nếu sử dụng khoảng 15m3/tháng thì bạn sẽ phải trả khoảng 79.850 đồng/tháng, còn theo giá nước mới từ 1/10 phải trả 94.990 đồng/tháng. Theo đó, số tiền chênh lệch với người sử dụng nước sinh hoạt bình quân khoảng 15m3/tháng phải trả thêm 15.140 đồng/tháng. Giá bán nước sạch cho các cơ quan, đơn vị phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng đã được điều chỉnh tăng lên 19% so với mức giá cũ.

Ông Lê Hồng Quân, trưởng phòng hạ tầng cấp thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc tăng giá nước sạch được thực hiện theo lộ trình đã được thành phố phê duyệt từ năm 2013.“Tháng 9-2013 trên cơ sở đề nghị của liên ngành, TP Hà Nội đã ban hành quyết định điều chỉnh giá bán nước sạch, trong đó xác định lộ trình ngày 1-10-2015 sẽ điều chỉnh tăng giá bán nước sạch theo khung đã được phê duyệt từ năm 2013. Như vậy, lần điều chỉnh giá bán nước sạch kỳ này là có sự chuẩn bị, có lộ trình và cả các đơn vị kinh doanh nước sạch lẫn người sử dụng nước sạch đều có sự chuẩn bị, không bất ngờ” 

* Bảng đơn giá bán nước sạch sau điều chỉnh (đồng/m3)

TT Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân cư (m3/tháng/hộ) Giá nước sạch hiện nay Giá nước sạch từ 1-10
1 Mức 10m3 đầu tiên 5.020 5.973
2 Từ 10m3 đến 20m3 5.930 7.052
3 Từ 20m3 đến 30m3 7.313 8.669
4 Từ trên 30m3 13.377 15.929

 

TT Đối tượng sử dụng Giá nước sạch hiện nay Giá nước sạch từ 1-10
1 Cơ quan hành chính sự nghiêp 8.381 9.955
2 Đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng 8.381 9.955
3 Sản xuất vật chất 9.796 11.615
4 Kinh doanh dịch vụ 18.342 22.068

Từ bảng đơn giá trên hi vọng sẽ giúp ích để người sử dụng có kế hoạch điều chỉnh, sử dụng nước một cách hợp lý, tránh lãng phí tốt nhất. Khi đó, một chiếc đồng hồ nước sẽ giúp bạn theo dõi được tình hình sử dụng nước hiện tại, quản lý một cách triệt để.