SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ NƯỚC ĐỂ KIỂM SOÁT LƯỢNG NƯỚC THẢI

Ngày nay, khi mà các ngành công nghiệp ngày càng phát triển ngày càng mạnh ở Việt Nam cũng như các nước khác trên toàn thế giới sẽ kéo theo sự gia tăng đột biến lượng nước thải ra môi trường dẫn đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Việc quản lý và xử lý nguồn nước thải ra môi trường đang là vấn đề rất cần thiết và cấp bách tại các khu công nghiệp và là vấn đề toàn cầu đang quan tâm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thát cũng như góp phần gây biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính…

Kiếm soát lượng nước thải với đồng hồ đo lưu lượng nước

Lắp đặt đồng hồ nước để quản lý, kiểm tra lượng nước thải là điều mà bộ tài nguyên và môi trường đang yêu cầu dối với các doanh nghiệp, nhà máy cũng như các  khu xử lý nước thải

Với việc sử dụng đồng hồ đo lưu lượng nước, các đơn có thể dễ dàng đo lường được lượng nước xả thải sẽ thải ra môi trường. Đồng thời giúp đơn vị quản lý môi trường cũng giám sát được các đơn vị kinh doanh một cách chính xác và công bằng nhất. Để từ đó có thể tiến hành thu phí môi trường cũng như có những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các đơn vị vi phạm xả chất thải ra môi trường mà chưa qua quy trình xử lý nước.

Xem thêm: Đồng hồ nước dùng để làm gì ?