Coupon là gì ?

Coupon là gì?

1. Coupon là gì?

Coupon là mã phiếu quà tặng dùng để mua hàng tại donghonuoc.org

2. Làm thế nào để có được Coupon?

Thông qua các chương trình khuyến mãi của donghonuoc.org, thông qua việc đổi-trả hàng của Quý khách.

3. Thời hạn sử dụng của Coupon là bao lâu?

…. Kể từ ngày phát hành Coupon. Nếu có thay đổi về thời hạn sử dụng của Coupon, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách qua email, SMS hay thông qua website.

4. Phạm vi sử dụng của Coupon?

Quý khách sử dụng Coupon khi thanh toán chi phí mua hàng tại donghonuoc.org Sử dụng cho bất kỳ hình thức thanh toán nào.

5. Trường hợp tôi đã nhấn sử dụng mã Coupon ở bước xác nhận thanh toán nhưng sau đó lại không tiếp tục thực hiện các bước thanh toán tiếp theo, vậy mã Coupon đó có bị mất hay không ?

Trong trường hợp này, Coupon sẽ không bị mất. Để đảm bảo an toàn, Coupon chỉ bị khóa trong vòng 15 phút. Sau thời gian này, Quý khách có thể tiếp tục sử dụng lại Coupon bình thường.

6. Tôi có thể sử dụng cùng lúc nhiều loại Coupon cho 1 đơn hàng được không ?

Quý khách lưu ý rằng với mỗi đơn hàng chỉ có thể sử dụng 1 Coupon.

7. Trường hợp tôi đang thực hiện bước thanh toán với bên ngân hàng, nhưng vì lý do nào đó mà giao dịch bị thất bại và không hoàn tất thanh toán cho đơn hàng. Vậy Coupon sử dụng trong đơn hàng đó có bị mất hay bị hủy không ?

Với trường hợp này, Coupon sẽ không bị mất hay bị hủy gì cả. Để đảm bảo an toàn, Coupon chỉ bị khóa trong vòng 65 phút. Sau thời gian này, Quý khách có thể tiếp tục sử dụng lại Coupon bình thường.

8. Tôi có thể sử dụng nhiều Coupon để thanh toán nhiều đơn hàng trong cùng 1 tài khoản hay không ?

Với mỗi chương trình khuyến mãi được diễn ra, Quý k hách chỉ sử dụng được 1 Coupon cho 1 tài khoản.

9. Trường hợp tôi sử dụng địa chỉ email (không phải tài khoản ZingID) để đăng nhập và mua hàng tại donghonuoc.org, vậy tôi có được sử dụng Coupon để thanh toán cho đơn hàng hay không ?

Được. Quý khách vẫn có thể sử dụng Coupon để thanh toán cho đơn hàng trong trường hợp sử dụng địa chỉ email để đăng nhập và mua hàng tại donghonuoc.org. Trong trường hợp này, Quý khách có thể sử dụng nhiều Coupon để thanh toán cho nhiều đơn hàng trong cùng một địa chỉ email.

10. Trường hợp tôi đặt mua hàng theo hình thức thanh toán trực tiếp khi nhận hàng hoặc chuyển khoản và có sử dụng Coupon để thanh toán. Nhưng sau đó vì một vài lý do, tôi có yêu cầu hủy đơn hàng và không thanh toán nữa. Vậy lúc này Coupon tôi sử dụng có bị mất hay bị hủy không ?

Trong trường hợp này, Coupon sẽ tạm thời bị khóa lại cho đến khi nào đơn hàng của Quý khách chuyển sang trạng thái “Hủy Đơn Hàng”. Lúc này, Quý khách mới có thể tiếp tục sử dụng lại Coupon được.