mất đồng hồ nước

Phải làm gì khi tình trạng mất đồng hồ nước gia tăng?
Gần đây, hàng loạt vụ mất đồng hồ nước xảy ra gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của các hộ dân Cần phải làm gì để tránh và khắc phục tình trạng này?